• ikinci manuil paleologos

  1.
  1391 ile 1425 arasında Bizans imparatorluğu yapmıştır. Papa XVI. Benedictus onun yazdığı kitap ile islamiyet aleyhtarlığı konuşma yapmıştır.
  1 -1 ... alkolik oldum
 • oytunkaran

  306.
  tanımam, etmem ama sözlükteki bir çok kişiyle laf dalaşına şahit olduğumun yazarı. şahsıma, ucu açık bir laf attı, ancak yanlış tercih. polemiğe girmem.
  3 -1 ... alkolik oldum
 • beşinci andronikos paleologos

  1.
  Babası VII. Yannis Palaiologos ile birlikte Konstantinopolis'te 1390'da imparator olarak ve 1399-1403 arası taht naibi olarak imparatorluk görevi yapmakla beraber, V. Andronikos yalnızca 1390'da babasi Konstantinoplos'te imparator iken ve babası Selanik'te ortak imparatorluk görevinde iken 1403/1404 yıllarında ortak imparator ilan edilmiş ve sadece ismen protokolla göre imparator olmuş ve hiçbir zaman reel imparatorluk güçleri kullanmamıştır.

  Olasılıkla 1407'de, babası hala Selanik'te ortak imparator olarak görev yaptığı sıralarda ondan önce ölmüştür.
  2 ... alkolik oldum
 • sekizinci yoannis paleologos

  ?.
  VIII. Yoannis 1416'da babası imparatorluk görevine başlarken ortak imparator olarak ilan edilmiş; 1425 ile 1448 arasında, tek Bizans imparatoru olarak hüküm sürmüştür. osmanlı'ya yardımları olmuştur.
  -1 ... alkolik oldum
 • yedinci yoannis paleologos

  1.
  imparator IV. Andronikos Paleologos ile Bulgar Çarı ivan Alexander ve Eflaklı Teodara'nin kızı olan Bulgar Keratsa'nın oğludur. 1376 yılında da babası IV. Andronikos Paleologos bir taht darbesi ile büyükbabası V. Yoannis'i tahtan indirip imparatorluğunu ilan ettikten sonra 18 Ekim 1377de taç giyme töreninde küçük oğlu olan VII. Yoannis Paleologos'u ortak imparator ilan etmiştir. VII. Yoannis 1390'da bir darbe ile beş ay Bizans imparatoru olarak hüküm sürmüştür. Fakat uzun bir dönem ortak imparator olarak çoğunluğu Konstantinopolis dışında (önce Silivri'de sonra Selanik'te) yaşayarak hüküm sürmüştür. Ayrıca imparator II. Manuil'in Avrupa'da bulunduğu dönemde (10 Aralık 1399 ile 9 Haziran 1403 arasında) Konstantinopolis'de taht naipliği yapmıştır.
  1 ... alkolik oldum
 • mateos kantakuzinos

  1.
  1353 ile 1357 arasında Bizans imparatoru olmuştur.

  1354'te bir saray komplosu hazırlanmış ve o yıl sonunda ortak imparator görevi yapan V. Yoannis Paleologos yine kıdemli imparator olduğunu ilanla Konstantinopolis üzerine yürümüş ve Konstantinapolis'e halk alkışları arasında girmiştir. 1 Aralık'ta iki ortak imparator arasında bir anlaşma yapılmış. Buna göre Mateos Kantakuzinos bir ortak imparator olarak Trakya içindeki daha önce idare ettiği arazileri elinde tutması ve Edirne'de yarı-bağımsız olarak hükümdarlığa devam etmesi önerilmiştir.

  Babası VI. Yoannis Kantakuzinos bu anlaşmayı uygun görmemiş ve tahtından feragat ederek bir manastıra girmiştir. Babasının tahttan ayrılmasına rağmen Mateos Kantakuzinos kendini korumaya imkân bulmuş ve ortak imparator unvanı ile Edirne'den Trakya'nın bir kısmını idareye devam etmiştir. Buradan Sırplara karşı birkaç başarılı hücumlarda bulunmuştur. 1360'taki Sırplara karşı seferinde başarı kazanmış görülmekte iken kullandığı Türk asıllı paralı askerlerin ordusunu terk etmesi üzerine sonuç alamamıştır.

  Matthaios ve karısı Şubat 1356'da Sırp orduları tarafından esir alınmışlardır. Sırplar tarafından Aralık 1357'de V. Yoannis Paleologos'a teslim edilmelerine kadar esaret altında kalmışlardır. Mateos Kantakuzinos ortak imparatorluk tahtından indirilmiştir.
  1 ... alkolik oldum
 • nikolaos kanabos

  1.
  25 Ocak 1204 tarihinde Dördüncü Haçlı Seferi olarak denizden Konstantinopolis'e gelip bu şehri kuşatmış olan Latinler ve Venediklilerin isteklerine uygun olarak ortak imparator olarak göreve gelen II. isaakios Angelos ve oğlu IV. Aleksios Angelos'un idaresinden hoşnut olmayan Bizans Senatosu mensupları, papazlar ve büyük bir grup halkın Ayasofya Kilisesi'nde yaptığı bir devlet konseyine benzer toplantıda Bizans imparatoru olarak seçilmiştir.
  1 ... alkolik oldum
 • manuel komnenos

  1.
  1143-1180 yılları arasında Bizans imparatorudur. Cesur ve dirayetli bir asker, iyi bir diplomat, cüretkar bir devlet adamı olmasına rağmen, Anadolu Selçuklularının Bizans'ı tehdit ettiği bir dönemde devletin kaynaklarını zorlayarak Roma imparatorluğu'nu yeniden kurmak amacıyla yürüttüğü politikalar başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat ikinci Haçlı Seferi, onun ustalığı sayesinde Konstantinopolis'e (istanbul) zarar vermeden savuşturuldu.
  1 ... alkolik oldum
 • andronikos komnenos

  1.
  1183-1185 arasında Bizans imparatoru olmuştur. imparator I. Aleksios Komnenos ve irene Dukaina'nin oğlu sebastokratōr isakios Komnenos'un oğludur. Komnenos sülalesinin son temsilcisidir. Devlet düzeninde reform yapmaya çalıştıysa da Batı Hıristiyanlığına karşı gösterdiği büyük düşmanlıkla Norman istilasını hızlandırmıştır.
  ... alkolik oldum
 • dördüncü mikhail paflagonyalı

  1.
  11 Nisan 1034 ile 10 Aralık 1041 döneminde Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur. Tahta çıkışı VIII. Konstantin'in kızı olan Zoe ile birlikte hazırladığı bir komplo ile Zoe ile daha önce evlenip imparator olarak tahta gecen III. Romanos Argiros'u Saray'da öldürmeleri sonucunda olmuştur. Zoe ile evlenen IV. Mikhail Paflangonyalı tahta çıkmış ve 1041de ölene kadar karısı Zoe ile birlikte imparatorluk yapmıştır.
  1 -2 ... alkolik oldum
 • dördüncü romanos diogenes

  ?.
  1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans Roman imparatorudur.

  Romanos Diogenes Bizans ordusunda yüksek rütbelere yukselmiş ve 1067 yılında Bizans imparatoru X. Konstantin Dukas'ın oğullarını imparatorluk tahtından indirmek için hazırladığı bir komplo nedeni ile idama mahkûm edilmiştir. idam infazını hapiste beklerken Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenes olarak, VII Mikhail ile beraber ortak imparator olmuştur.
  1 ... alkolik oldum
 • birinci isaakios komnenos

  1.
  1057-1059 yılları Bizans imparatorudur. Ülke ekonomisinde istikrarı sağlamış ve imparatorluğun savunma sistemini güçlendirmiştir.
  ... alkolik oldum
 • birinci yannis çimiskes

  1.
  Bizans imparatorudur. 969-976 yılları arasında hüküm süren Çimiskes Balkanlar ve Suriye'yi egemenliği altına alarak imparatorlukta düzeni sağlamıştır.
  1 ... alkolik oldum
 • artabasdos

  1.
  Haziran 741 ile Kasım 743 arasında Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur. Saltanatı V. Konstantin'den gaspla eline geçirmiştir ama Artabasdos Konstantinopolis'de hüküm sürerken Anadolu'da bulunan birkaç thema hala V. Konstantin elinde bulunmaktaydı ve bu themaları üs olarak kullarak V. Konstantin sonunda gaspcı Artabasdos'u Konstantinopolis'den atmayı başarmıştır.
  ... alkolik oldum
 • birinci nikeforos

  1.
  802 yılından öldürüldüğü yıl olan 811'e kadar hüküm sürmüş Bizans imparatorudur.
  ... alkolik oldum
 • stavrakios

  1.
  16 Temmuz ile 2 Ekim 811 tarihleri arasında Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur.
  1 ... alkolik oldum
 • ikinci justinianos

  ?.
  ilk defa 685-695 ve ikinci defa 705-711 arasında saltanat süren Heraklios hanedanı mensubu son Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur.
  ... alkolik oldum
 • flavius mauricius tiberius augustus

  1.
  582 – 602 döneminde Doğu Roma/Bizans imparatorluğu imparatorudur. Bizans imparatorluğunun başlangıç döneminde çok önemli bir hükümdardır. Bir general olarak kayın-babası II. Tiberius Konstantin ölünce imparator olmuştur. Saltanatının hemen tümünde imparatorluğun ya doğu sınırlarında ya da batı Balkanlar sınırlarında neredeyse devamlı savaşlar yapılmıştır.
  -1 ... alkolik oldum
 • leontios

  1.
  695 ile 698 döneminde Bizans imparatorluğu imparatoru olmuştur. Bir gaspçı hanedansız imparator olarak II. Justinianos'a karşı bir isyanla ile imparator olmuş ve bir donanma komutanı olan III. Tiberios (asıl adı Apsimarus) tarafından isyanla tahttan indirilmiştir.
  ... alkolik oldum
 • flavius phocas augustus

  1.
  Bizans imparatorudur. imparator Mavrikios'e karşı bir askeri ayaklanmaya elabaşılık yapıp isyan başarılı olunca imparatorluk görevini gaspedip meşru imparator Mavrikios'un boynunu vurdurdu. Hükümdarlığı zamanında Pers-Sasani istilaları ve içeride ardı arkası gelmeyen suikastlar oldu. 610'da Heraklius tarafından tahttan indirildi ve öldürüldü.
  ... alkolik oldum
 • yeni şeyler getiriyorum